Tom handlekurv

Tjenester og løsninger

Forsiden Tjenester og løsninger

Økosystemer i blinQ

Et hvert prosjekt må beskrives med fokus på verdi for virksomheten. Verdi for virksomheten er gjerne knyttet opp i mål for vekst, kost/effektivitet eller kontroll.

Når det er identifisert hvilke forretningsmål som skal innfris ved bruk av teknologi, endring av brukeradferd eller kombinasjon av disse, må det beskrives det eller de økosystemer som blir påvirket av endringen. En økosystem-tilnærming gjør det enklere å både visualisere kompleksitet og kvalitetssikre at avhengigheter og eventuelle utfordringer avdekkes og adresseres så tidlig som mulig.

blinQ har tre tjenesteområder som spenner på tvers av alle økosystemer. Disse er Brukerstøtte og Forvaltning, Sikkerhet og Samsvar, samt Brukeradopsjon og Endringsledelse. Alle øvrige tjenester er plassert i et økosystem.