Tom handlekurv

Bærekraft/ESG

Forsiden Bærekraft/ESG

Tydelig samfunnsansvar

Vi i blinQ stiller tydelige krav til våre underleverandører og samarbeidspartnere rundt det å ha implementert gode rutiner for miljøledelse og bærekraft. Eksempelvis kan det være livsyklushåndtering, der våre partnere må vise til en god prosess for gjenbruk og miljømessig resirkulering.
 
Vi forventer gode forretningsetiske retningslinjer hos våre leverandører. I blinQ er vi bevisst på våre leveransemodeller. 
Gjennom begrensede transport- og logistikkoperasjoner ønsker vi blant annet å redusere karbonutslipp. 
Vi benytter nesten utelukkende drop- shipment som logistikk modell, da med vareleveranser direkte til sluttkunde fra produsent eller distributør.